Spanska D, litteraturvetenskap II

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5SP028

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Litteratur fastställs i samråd med examinator.

Ordböcker

Dessutom rekommenderas någon av följande enspråkiga ordböcker:

Diccinoario de la lengua española (Real academia española) finns som app (gratis) för Apple, Android och Windows Phone

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin