Musikvetenskap A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5MU025

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Musikvetenskap A campus VT13

OBS: Gäller enbart VT13 och för dig som läser kursen på CAMPUS, ej distans.

Västerländsk konstmusik

Fördjupningskurs i musikhistoria - fem musikhistoriska fallstudier

Delkursen börjar först den andra halvan av terminen. Litteraturen består av ett kompendium och artiklar som man får tillgång till vid kursstart.

Musikteori

Litteraturen består av ett kompendium som införskaffas på institutionen.

Musiken i det populära

Musikvetenskap A - DISTANS VT13

Gäller EJ FÖR CAMPUSKURSEN, enbart distansstudier.

Västerländsk konstmusik

Fördjupningskurs i musikhistoria - fem musikhistoriska fallstudier

Kursen börjar först den andra halvan av terminen. Litteraturen utgörs av artiklar som meddelas vid kursstart.

Musikteori

Kursmaterialet är egenproducerat och finns tillgängligt i lärplattformen PingPong.

Världsmusik

OBS: Gäller enbart distanskursen

Artiklar ur tidskrifter, e-tidskrifter, samt klingande musik via tjänsten Spotify tillkommer. För en komplett lista, se materialet som publicerats på Studentportalen. (studentportalen.uu.se, sök fram kursen längst ned)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin