Musikvetenskap A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5MU025

Det finns en senare version av litteraturlistan.

ENBART CAMPUS HT13

DISTANS: Kurslitteraturinfo (gäller även höstterminen 2013) finns längre ned.

Västerländsk konstmusik

Fördjupningskurs i musikhistoria

Delkursen börjar först den andra halvan av terminen. Litteraturen består av artiklar som man får tillgång till vid kursstart.

Musikteori

Litteraturen består av ett kompendium som införskaffas på institutionen.

Världsmusik

Artiklar ur tidskrifter, e-tidskrifter, samt klingande musik via tjänsten Spotify tillkommer. För en komplett lista, se schema som publiceras vid kursstart. (kommer att publiceras via studentportalen.uu.se)

Musikvetenskap A - DISTANS

Gäller EJ FÖR CAMPUSKURSEN, enbart distansstudier.

Västerländsk konstmusik

Fördjupningskurs i musikhistoria - fem musikhistoriska fallstudier

Kursen börjar först den andra halvan av terminen. Litteraturen utgörs av artiklar som meddelas vid kursstart.

Musikteori

Kursmaterialet är egenproducerat och finns tillgängligt i lärplattformen PingPong.

Världsmusik

OBS: Gäller enbart distanskursen

Artiklar ur tidskrifter, e-tidskrifter, samt klingande musik via tjänsten Spotify tillkommer. För en komplett lista, se materialet som publicerats på Studentportalen. (studentportalen.uu.se, sök fram kursen längst ned)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin