Antikens kultur och samhällsliv C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5AK300

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Litteraturen läses i urval efter samråd med examinator. Övrig kurslitteratur fastställs i samråd med examinator.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin