Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4PE011

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Dessutom tillkommer aktuell läroplan samt kursplan för grundskolan och övriga texter ca 150s inklusive artikel/artiklar som ska behandlas i seminarium.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin