Infektionsbiologisk evolution, epidemiologi och kontroll

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3MK009

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Kurslitteratur

Kurslitteratur omfattar föreläsningsmaterial, vetenskapliga artiklar, Internetpublicerade datakällor, sammanställningar och övriga webbresurser.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin