Svenska som andraspråk A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5NS186

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Det mångkulturella klassrummet 7,5 hp

Litteratur

Referenslitteratur

Delkurs 2. Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv

Delkurs 3. Fonetik och muntlig kommunikation

Litteratur

Referenslitteratur

Delkurs 4. Andraspråksinlärning i teori och praktik

Litteratur

Referenslitteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin