Persiska A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5JR101

Det finns en senare version av litteraturlistan.

dk 1 Persisk grammatik

dk 2 Muntlig och skriftlig språkfärdighet i persiska

dk 3 Persisk text

dk 4 Irans historia och religion

Ewans, M. (2002). Afghanistan: A Short History of its People and Politics. Harper Perennial.

Ytterligare elektroniska länkar tillkommer

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin