Modellering av akvatiska ekosystem

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1TV446

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Helsel, D.R.; Hirsch, R.M., Statistical methods in water resources, Techniques of water resource investigations, United States Geological Survey, 2002, Statistical Methods in Water ResourcesObligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin