Informationshanteringssystem

10 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1DL471

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kursen har ingen särskild kursbok.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin