Musikvetenskap A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5MU025

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Musikvetenskap A, Campus

Västerländsk konstmusik

Fördjupningskurs i musikhistoria

Delkursen börjar först den andra halvan av terminen. Litteraturen består av artiklar som man får tillgång till vid kursstart.

Musikteori

Litteraturen består av ett kompendium som införskaffas på institutionen.

Världsmusik

Artiklar ur tidskrifter, e-tidskrifter, samt klingande musik via tjänsten Spotify tillkommer. För en komplett lista, se schema som publiceras vid kursstart. (kommer att publiceras via studentportalen.uu.se)

Musiken i det populära

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin