Statskunskap A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK009

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Politisk teori

Artiklar tillkommer

Statsmaktens strukturer

Artiklar tillkommer

Medborgare och samhälle

Artiklar tillkommer

Referensmaterial för Medborgare och Samhälle

Förvaltningspolitik

Artiklar tillkommer

Internationell Politik

Artiklar och arbetsmaterial tillkommer

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin