Antikens kultur och samhällsliv C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5AK300

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Aktuell Forntid

För aktuell kurslitteratur, vänligen kontakta institutionen

Projektformulering och vetenskapligt skrivande

Kandidatuppsats

  • Booth, Wayne C.; Colomb, Gregory G.; Williams, Joseph M., The craft of research, 3rd ed., Chicago, University of Chicago Press, cop. 2008Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin