Organisk kemi II

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1KB420

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Clayden, Jonathan; Greeves, Nick; Warren, Stuart, Organic chemistry, 2. ed., Oxford, Oxford University Press, 2012

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin