Examensarbete i kemiteknik

30 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1KB290

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Litteratur fastställs individuellt för varje student efter samråd med handledare och ämnesgranskare.

Huvudgruppen saknar information.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin