Statskunskap A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK009

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Politisk teori

Artiklar tillkommer

Statsmaktens strukturer

Artiklar tillkommer

Medborgare och samhälle

Artiklar tillkommer

Förvaltningspolitik

Artiklar tillkommer

Internationell Politik

Artiklar och arbetsmaterial tillkommer

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin