Fördjupad farmakoterapi

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3FB203

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Rekommenderad kurslitteratur

Senaste upplagan av:

- Läkemedelsboken, Läkemedelsverket.

- FASS, LIF

- Nilsson-Ehle; Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Studentlitteratur.

- Lindskog; Medicinsk terminologi. Nordiska bokhandelns förlag (eller motsvarande).

- Webbaserad vetenskaplig information från bland annat Läkemedelsverket och SBU.

- Uppkopierat material från avdelningen till självkostnadspris.

Övrig litteratur

Senaste upplagan av:

- Asplund, Berglund, Lindholm; Internmedicin. Liber.

- Tozer, Rowland; Introduction to Pharmacokinetics and Pharmacodynamics. Lippincott, Williams & Wilkins.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin