Finska B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5FA012

Delkurs 1: Grammatik:

  • Karlsson, Fred, Finsk grammatik, 9., utök. och rev. uppl., Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009Obligatorisk
  • Silfverberg, Leena, Suomen kielen jatko-oppikirja, Helsinki, Finn Lectura, 2003Obligatorisk (9.p, 2010)

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Delkurs 1: Grammatik: Referenslitteratur:

Delkurs 2: Muntlig färdighetsträning:

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Delkurs 2: Muntlig färdighetsträning: Referenslitteratur:

Delkurs 3: Skriftlig färdighetsträning:

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Delkurs 3: Skriftlig färdighetsträning: Referenslitteratur

Delkurs 4: Litteratur- och kulturhistoria:

Texter och övrig litteratur väljs i samråd med läraren

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin