Nordiska språk A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5NS228

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Isländska 7,5 hp

Artiklar om isländskan

Undervisningsmaterial

  • Anna Helga Hannesdóttir, Hæ hæ: nybörjarisländska för svenskar och andra skandinaver, [Göteborg], A. H. Hannesdóttir, [1992]Obligatorisk (Säljs på expeditionen.)
  • Óskarsson, Veturliði, Isländsk grammatik för universitetsstudenter, Institutionen för nordiska språk
  • Övningshäfte, Institutionen för nordiska språk

Ordböcker

Språkstruktur, 7,5 hp

Övningsmaterial

Övningar Ord och fraser, Övningar Syntax, Lektionsövningar, Övningshäfte Grammatikstuga I, Övningshäfte Grammatikstuga II.

Svenskan i tid och rum 7,5 hp

Danska och norska 7,5 hp

Huvudgruppen saknar information.

Danska

Ordboksresurser

Ytterligare texter om ca 300 sidor, både skönlitteratur och sakprosa.

Ytterligare texter om ca 300 sidor, både skönlitteratur och sakprosa.

Norska

  • Ambjørnsen, Ingvar, Brødre i blodet, 2. utgave, Oslo, Cappelen, 2006
  • Kalvø, Are, Syden, 2. oppl., [Oslo], Gyldendal, 2003 (Läses enligt anvisningar.)

Helland, Per Arne: Norsk språk i et jamførende perspektiv (manus, tillhandahålls av läraren)

Ordboksresurser

Ytterligare texter om ca 300 sidor, både skönlitteratur och sakprosa. Båda målformerna ska vara representerade med minst 50 sidor.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin