Infektionsbiologisk evolution, epidemiologi och kontroll

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3MK009

Huvudgrupp 1

Kurslitteratur omfattar föreläsningsmaterial, vetenskapliga artiklar, Internetpublicerade datakällor, sammanställningar och övriga webbresurser.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin