Psykiatrisk omvårdnad II

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3PS313

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Internationella och nationella kunskapssammanställningar samt vetenskapliga artiklar tillkommer.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin