Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4PE011

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Dessutom tillkommer texter om ca 200 sidor, t ex artiklar. Utöver det tillkommer aktuell läroplan samt kursplan för grundskolan.

Totalt antal sidor: 1009 s + läroplan och kursplan.

Referenslitteratur

  • Kiselman, Christer O.; Mouwitz, Lars, Matematiktermer för skolan, 1. uppl., Göteborg, Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet, cop. 2008

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin