Statskunskap A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK009

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Politisk teori

Artiklar tillkommer

Statsmaktens strukturer

Artiklar tillkommer

Medborgare och samhälle

Artiklar tillkommer

Förvaltningspolitik

  • Petersson, Olof, Den offentliga makten, 4. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2014Obligatorisk
  • Dahlström (red), Carl, Politik som organisation, Studentlitteratur, 2018Obligatorisk (ISBN:9789144119311 286 sidor. Kommande.)

Artiklar och kompendium tillkommer

Internationell Politik

Artiklar och arbetsmaterial tillkommer

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin