Kunskapsbaserade system inom bioinformatik

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1MB416

Utvalda forskningspublikationer

J. Komorowski, Learning Rule-Based Models - The Rough Set Approach, In: Anders Brahme, editor-in-chief. Comprehensive Biomedical Physics, Vol 6, Amsterdam: Elsevier; 2014. p. 19-39. Tillgängligt on Science Direct http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780444536334 och som kursmaterial.

Urval av vetenskapliga artiklar.

Manualer för ROSETTA och MCFS lärande system.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin