Kunskapsbaserade system inom bioinformatik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MB416

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MB416
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Bioinformatik A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 april 2012
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

120 hp inklusive Bioinformatisk metodik, Sannolikhet och statistik, Programmeringsteknik II och Databasteknik I.

Mål

Kursen syftar till att ge kunskap och förståelse för hur logik-baserade metoder kan användas för att stödja konstruktion av kunskapsbaserade system inom livsvetenskaperna med utgång i stora mängder av data såsom t.ex. genexpressions-, molekylära interaktions-, annotationsdata och kombinationer av kliniska och genomiska data. Kursen skall skapa en fördjupad förståelse för hur avancerade lärande system kan användas för att lösa bioinformatiska problem.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • använda och beskriva definitioner och matematisk notation för information - och beslutssystem, rough sets samt regelsystem
  • använda andra metoder för maskininlärning såsom klustring och beslutsträd, samt sätta dessa i relation till regelbaserade metoder
  • tillämpa kunskaper inom regelsystem och Monte Carlo-baserade egenskapsselektion för att formulera och lösa klassifikationsproblem inom livsvetenskaperna

Innehåll

Introduktion till booleska funktioner. Transformation och förenkling av booleska uttryck. Information, beslutsystem och rough sets. Egenskaper och dess syntes och urval. Träning och validering av modeller. Statiska egenskaper av modeller. Exempel av tillämpningar inom livsvetenskaperna inkluderar: klassificering med hjälp av expressionsdata, prediktering av genfunktion från expressionstidsprofiler och genomiska databaser, modellering av transkriptionsmekanismer, ligandreceptor bindningar, drogresistens, prediktering av proteinfunktion från struktur och modellering med hjälp av kliniska och genomiska data. Föreläsningarna varvas med datorlaborationer med verkliga och syntetiska data. Ontologier. Pubmed. Maskininlärning: klustring, rough sets och beslutsträd, Monte Carlo-baserad egenskapsselektion, statistisk modellgiltighet och signifikans.

Undervisning

Föreläsningar, datorövningar, projekt och inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (3 hp). Inlämningsuppgifter (1 hp) och projekt (1 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin