Persiska A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5JR101

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Allmän fonetik och grammatik

  • Dahl, Östen, Grammatik., 2. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2003

dk 1 Persisk grammatik

dk 2 Muntlig och skriftlig språkfärdighet i persiska

dk 3 Persisk text

Kurslitteratur tillhandahålles på Studentportalen.

dk 4 Den iranska kultursfärens historia

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin