Medie- och kommunikationsvetenskap B: Kommunikationsstudier

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IV164

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Bokkapitel och artiklar tillkommer.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin