Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap II

10 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1TD326

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kurslitteratur fastställs vid varje enskilt kurstillfälle.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin