Informationssystem B: Algoritmer och datastrukturer

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IS012

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin