Hållbar utveckling

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1GV083

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Litteratur är tillgänglig via Studium

Huvudgruppen saknar information.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin