Energieffektivisering i byggnader

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TE438

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Abel, Enno; Elmroth, Arne, Byggnaden som system, 3., [oförändr.] uppl., Lund, Studentlitteratur, 2012

Utdelat material under kursens gång

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin