Projekt i mångvetenskapliga team

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1TG421

Huvudgrupp 1

Litteratur väljs utefter det specifika projektet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin