Fördjupad farmakoterapi

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3FB203

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Rekommenderad kurslitteratur

Senaste upplagan av:

- Läkemedelsboken, Läkemedelsverket, https://lakemedelsboken.se/

- FASS, LIF, http://www.fass.se/LIF/

- Nilsson-Ehle; Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Studentlitteratur.

- Webbaserad vetenskaplig information

Övrig litteratur

Senaste upplagan av:

- Lindskog; Medicinsk terminologi. Nordiska bokhandelns förlag (eller motsvarande).

- Dahlström, Kechagias, Stenke; Internmedicin. Liber.

- Tozer, Rowland; Introduction to Pharmacokinetics and Pharmacodynamics. Lippincott, Williams & Wilkins.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin