Farmakokinetik

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 3FF216

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Rekommenderad kurslitteratur

Interaktionskapitlet i FASS:

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/fakta_lakare_artikel.jsp?articleID=18352

Utdelat kursmaterial

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin