Samhällsvetenskapliga metoder

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2EH407

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Artiklar kan tillkomma, specificeras i kurshandledningen

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin