Datorintensiv statistik och informationsutvinning

10 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1MS009

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin