Psykologi A för beteendevetenskapligt kandidatprogram

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2PS161

Delkurs 1: Introduktion till psykologi, 7,5 hp

  • Borg, Elisabet; Westerlund, Joakim, Statistik för beteendevetare: faktabok, Fjärde upplagan, Stockholm, Liber, [2020]Obligatorisk (Det går bra att använda tidigare upplagor av boken eller annan grundbok i statistik. Ca 150 sidor av boken ingår i kursen och examineras.)
  • Holt, Nigel; Smith, Ronald Edward, Psychology: the science of mind and behavior, 4th European edition, London, McGraw-Hill Education, [2019]Obligatorisk

Delkurs 2: Kognitions- och inlärningspsykologi, 7,5 hp

  • Goldstein, E. Bruce., Cognitive psychology: connecting mind, research, and everyday experience, 4th ed., Stamford, Connecticut, Cengage Learning, 2015Obligatorisk
  • Domjan, Michael; Grau, James W., Principles of learning and behavior, Seventh edition, Stamford, CT, Cengage Learning, 2015Obligatorisk (Valda avsnitt enligt lärares anvisning Finns även som tryckt utdrag: Domjan, Michael Principles of Learning and Behavior : Uppsala University First custom edition : Gosport UK : Cengage Learning Custom, 2016 - 217 p. ISBN:978–1-4737–6293-0 LIBRIS-ID:22013968)

Litteratur enligt lärares anvisningar tillkommer, max 150 sidor.

Delkurs 3: Utvecklingspsykologi, 7,5 hp

  • Leman, Patrick m.fl., Developmental Psychology, Second edition, London, McGraw-Hill Higher Education, [2019]Obligatorisk

Delkurs 4: Personlighetspsykologi, 7,5 hp

Litteratur enligt lärares anvisningar tillkommer, max 150 sidor

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin