Utvecklings- och utvärderingsarbete i förskolan

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4PE223

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Dessutom tillkommer ca 250 sidor enligt lärares anvisningar.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin