Utvecklings- och utvärderingsarbete för grundlärare F-3

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4PE246

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Totalt 597 sidor.

Dessutom tillkommer ca 400 sidor enligt lärares anvisningar.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin