Genusvetenskap B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5GN005

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Litteraturlista Genusteori

Litteraturlistan uppdateras inför varje hösttermin. Aktuell lista visas senast 5 veckor före kursstart. Listan för HT 2021 är uppdaterad 210809.

Obligatorisk läsning

Ytterligare bakgrunds- och rekommenderad läsning finns i läsanvisningarna på kurssidan.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin