Teoretiska grunder för dataanalys

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1MS042

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kurslitteratur

Kurslitteratur tillhandahålls digitalt vid kursstart

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin