Omvårdnad inom ambulanssjukvård 1

16,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3KR052

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Vetenskapliga publikationer samt annan för ämnet relevant litteratur tillkommer.

Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård (FLISA) SLAS - Behandlingsriktlinjer - Nationella för ambulanssjukvården. Senaste versionen: Webbresurs: www.flisa.nu

Vetenskapliga publikationer samt annan för ämnet relevant litteratur tillkommer

Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård (FLISA) SLAS - Behandlingsriktlinjer - Nationella för ambulanssjukvården. Senaste versionen: Webbresurs: www.flisa.nu

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin