Geometri och analys I

10 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MA187

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Månsson, Jonas; Nordbeck, Patrik, Endimensionell analys, 1. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2011Obligatorisk
  • Janfalk, Ulf, Linjär Algebra, KompendiumObligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin