Matematik II för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4PE045

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Dessutom tillkommer ca 300 sidor enligt lärares anvisningar.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin