Reglering och beskattning av ideell sektor

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2JF074

Litteratur VT2023

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin