Socialpolitik och socialt arbete i nutida Sverige

7 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SC161

Huvudgrupp 1

Senaste upplaga gäller.

Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin