Nordiska språk A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5NS228

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Isländska 7,5 hp

Artiklar om isländskan

Undervisningsmaterial

Ordböcker

Språkstruktur, 7,5 hp

Övningsmaterial

Övningar Ord och fraser, Övningar Syntax, Lektionsövningar, Övningshäfte Grammatikstuga I, Övningshäfte Grammatikstuga II.

Svenskan i tid och rum 7,5 hp

Danska och norska 7,5 hp

Huvudgruppen saknar information.

Danska

Ordboksresurser

Norska

Helland, Per Arne: Norsk språk i et jamførende perspektiv (manus, tillhandahålls av läraren). 300-400 sidor norsk skönlitteratur enligt lärarens anvisning, varav minst 50 sidor på bokmål och minst 50 sidor på nynorska.

Ordboksresurser

Grannspråksförståelse

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin