Utbildning, arbetsmarknad och professioner

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4PE181

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Dessutom tillkommer ca 200 sidor enligt lärares anvisningar. Totalt ca 1000 sidor.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin