Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4PE011

Huvudgrupp 1

Dessutom tillkommer ca 200 sidor enligt lärares anvisningar.

Utöver det tillkommer aktuell läroplan samt kursplan för grundskolan.

Totalt antal sidor: ca 1000 s + läroplan och kursplan.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin