Rätt och socialt arbete - socialrätt

7 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2JS904

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Litteraturlista HT22

För ALL litteratur gäller att om NY upplaga ges ut före kursstart, så ska den nya upplagan användas

Referenslitteratur

Övrig litteratur

Kompendier tillkommer

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin